Ledende overlæge, Nyremedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

En stilling som ledende overlæge ved Nyremedicinsk Afdeling er ledig til besættelse per 1. april 2024 eller efter aftale.
 
Afdelingen
Nyremedicinsk Afdeling ved Aalborg Universitetshospital er Region Nordjyllands eneste specialafdeling for medicinske nyresygdomme. Afdelingen varetager nefrologisk udredning og behandling på hovedfunktionsniveau, regionsfunktionsniveau samt inden for en række højt specialiserede områder.
 
Staben af speciallæger omfatter 1 klinisk professor, 1 cheflæge og 7 overlæger. Afdelingen er normeret til 3 introduktionsstillinger og 3 hoveduddannelsesforløb.
Overlægen forventes indtil videre at indgå i bagvagtslaget i et 8-skiftet rul.
 
Kvalifikationskrav
Stillingen ønskes besat med speciallæge i nefrologi eller intern medicin:nefrologi med dokumenteret interesse for ledelsesrollen, kronisk nyresygdom, hypertension og tværfagligt samarbejde omkring dette, men skal også kunne varetage andre fagområder af nefrologien. Ansøger vil blive ansat som ledende overlæge med primært ansvar sengeafsnit samt ansvarlig for hypertensionsbehandling. Den ledende overlæge varetager i samarbejde med sengeafsnittes chefsygeplejerske den faglige udvikling, kvalitetssikring og tværfaglige kompetenceudvikling i afdelingen, og deltager i processen med udflytning af sengeafsnit i 2026 til Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU) sammen med den øvrige afdelingsledelse. Derudover skal overlægen sikre udvikling og kvalitetssikring på hypertensionsområdet i samarbejde med øvrige kolleger både internt og eksternt.
 
Forskning og udvikling
Der lægges vægt på at ansøger er videnskabelig aktiv og kan medvirke til at styrke udvikling, kvalitetssikring og forskning indenfor både ansvarsområdet og det nyremedicinske speciale generelt. Det forudsættes at ansøger har en videnskabelig grad.
  
Undervisning
Der skal påregnes deltagelse i undervisning af yngre læger, medicinstuderende samt øvrige personalegrupper.
 
Ansøger vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Aalborg Universitetshospital har udarbejdet et skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøgere til speciallægestillinger i Region Nordjylland. 
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.
 
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen samt funktionsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til cheflæge, PhD, Birgitte Bang Pedersen, telefon 97 66 37 60 eller e-mail: bibap@rn.dk.

Funktionsbeskrivelsen kan ses på: https://aalborguh.rn.dk/nyremed-overlæge

Der planlægges ansættelsessamtaler i uge 10, 2024.

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt