Læge-/forskningsassistent i neurologi

Læge-/forskningsassistent i neurologi

Ansættelsesdato 01.03. 2024 eller efter aftale.

1-års stroke forskningsassistentstilling er ledig til besættelse efter aftale.

Strokebehandling og -forskning er fortsat i en rivende udvikling og vores Strokeafsnit er efterhånden involveret i talrige nationale og internationale forskningsprojekter. Antallet af forskningssemesterstuderende og ph.d.-studerende inden for vores stroke forskningsgruppe er støt stigende. Vores forskningsprojekter involverer den præhospitale fase, det akutte hospitalsforløb og rækker langt ind i patienternes neurorehabilitering. Den markant stigende forskningsaktivitet giver nu muligheden for at ansætte en læge som forskningsassistent i en 1 års periode.
Lægen vil bredt støtte vores forskningsaktiviteter i samarbejde med den forskningsansvarlige overlæge. Stillingen er tænkt som ren forskningsaktivitet (vagtfri) fra mandag til fredag, men med en forventning om at acceptere fleksible arbejdstider for at imødekomme inklusion til akutte studier. Opgaverne inkluderer screening og inklusion til studier, opfølgning og registrering af hændelser samt administration af projekter. Der forventes et tæt samarbejde med vores forskningsteam af projektsygeplejersker og forskere, men også til Strokeafsnittet, som alle bidrager til opgaven. Fælles kontakt til vores strokepatienter vil give god mulighed for at lære Neurologisk Afdeling og vores tætte tværfaglige samarbejde at kende.
Neurologisk Afdeling er bemandet med 2 professorer, 10 overlæger heraf 1 ledende overlæge i klinisk neurofysiologi og 14 afdelingslæger. Uddannelsen prioriteres højt og der en stor gruppe læger under videreuddannelse (KBU-læger, læger i introduktionsstilling i neurologi, hoveduddannelseslæger i neurologi, neurokirurgi og psykiatri). Afdelingen har et traditionsrigt samarbejde med to gæsteprofessorer fra to af verdens bedste uddannelsessteder indenfor neurologi.
Vores Strokeafsnit tilbyder trombolyse og trombektomi, og er aktuelt normeret til 18 senge og har et tæt samarbejde med neuroradiologien, neurokirurgien, karkirurgiwn og neuroanæstesiwn. Der er særdeles gode muligheder for at dygtiggøre sig i neurologi, og især neurovaskulære sygdomme, samt udvikle en solid kompetence indenfor forskning og good clinical practice (GCP), som fundament til en fremtidig forskerkarriere. Ved vurdering af ansøgningerne prioriteres en yngre læge med interesse for neurologi og især strokeforskning højt. Erfaring i forskning er velkommen, men er ikke obligatorisk.
Ansættelse i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger.

Ansøgningen stiles til ledende overlæge for stroke ph.d. Boris Modrau, Neurologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, Medicinerhuset, Sengeafsnit for Stroke 6Ø, 9000 Aalborg.

Yderligere oplysninger om strokeforskning kan se på Stroke (rn.dk) eller kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Boris Modrau, mail: boris.modrau@rn.dk eller tlf. 61 27 59 27
Ansøgningsfrist: 01.03.2024

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt