Afdelingslæge, Nyremedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

En stilling som afdelingslæge ved Nyremedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital ønskes besat per. 1. april 2024 eller efter aftale. 
 
Nyremedicinsk Afdeling varetager den nefrologiske funktion for Region Nordjylland og deltager endvidere i hospitalets intern medicinske funktion.
 
Afdelingen råder over et sengeafsnit på aktuelt 11 senge, daghospital, ambulatorium, afsnit for peritonealdialyse samt afsnit for hæmodialyse med dialysesatellitter i Hjørring og Thisted. Afdelingen er ligeledes en del af Center for SLE og Vasculitis, som er et tværfagligt center for patienter med autoimmune sygdomme. Afdelingen beskæftiger 10 speciallæger (inkl. klinisk professor) og 6-10 yngre læger. Vi har en aktiv forskningsafdeling og deltager i både nationale og internationale kliniske studier ligesom vi indgår i forsknings- og udviklingsarbejde i samarbejde med Aalborg Universitet.
 
Afdelingen deltager i undervisningen af medicinstuderende ved Aalborg Universitet og uddannelsen af yngre læger i nefrologi. Fire af afdelingens overlæger er kliniske lektorer. Det forventes at speciallægen deltager i undervisning og uddannelse af yngre læger, og at ansøger deltager aktivt i afdelingens udvikling i øvrigt.
  
Stillingen ønskes besat med speciallæge i nefrologi eller intern medicin:nefrologi.
Afdelingslægen vil indgå i det daglige arbejde i afdelingen sammen med de øvrige speciallæger og deltage i stuegang både i sengeafsnit, dialysen i Aalborg samt dialyse-satelitter i hhv. Hjørring og Thisted, og ligeledes tildeles fast ambulatoriedag.
Tilknytning til særlige interesseområder kan aftales nærmere afhængig af ønsker og kvalifikationer.
Der vil være gode muligheder for deltagelse i klinisk forskning ligesom der vil være mulighed for udvikling af personlige kompetencer iht de 7 speciallægeroller efter ønske.

Vi tilbyder:
 • Høj faglighed
 • Mulighed for eget ansvars- og arbejdsområde
 • Mulighed for deltagelse og indflydelse i udvikling i afdelingen
 • Mulighed for forskning
 • Tæt mono- og tværfagligt samarbejde i subspecialiserede teams
 • Godt og rummeligt arbejdsmiljø, hvor ordentlighed, den gode stemning og samarbejde vægtes højt
 • Mulighed for deltagelse i faglige møder både nationalt og internationalt
Vi forventer at du:
 • Er speciallæge i intern medicin:nefrologi
 • Har en høj faglighed og ønsker fortsat faglig udvikling
 • Vil deltage i at udvikle afdelingen fagligt og organisatorisk
 • Medvirker til uddannelse af medicinstuderende og yngre læger
 • Bidrager til det gode arbejdsmiljø med godt humør og veludviklet humor
 
Ansættelsen sker efter gældende overenskomst mellem Foreningen af Yngre Læger og Danske Regioner. Afdelingslægen indgår i bagvagtslaget med vagt udenfor tjenestestedet og der må påregnes 3-4 vagter per måned som nefrologisk bagvagt. Derudover indgår vi i en midlertidig ordning med behov for dækning af bagvagtsfunktion i akutmodtagelsen på skift med de øvrige medicinske afdelinger og Akutafdelingen i klinikken.
Efter aftale vil afdelingslægen deltage i udefunktionen på dialysesatellitterne i Hjørring eller Thisted.  
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til cheflæge, PhD. Birgitte Bang Pedersen, tlf. 97663760.
 
Oplysninger om Aalborg Universitetshospital kan hentes på www.aalborguh.rn.dk 
 

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt