Sygeplejerske søges til det akutte kirurgiske felt

Akut Modtageafsnit AMA-A søger sygeplejerske – er det mon dig?

Vores kollega går på barsel, så vi mangler dig, der har lyst til at arbejde på et Akut Modtageafsnit og samtidig sætte dit præg på en spændende afdeling, hvor nytænkning, faglighed og godt kollegialt samvær er i højsæde.

AMA-A er et akut modtageafsnit med 14 senge, hvor primært patienter med abdominal kirurgiske problemstillinger bliver indlagt. Afsnittet har desuden 6 stationære senge til kirurgiske patienter.
Vi har et tæt samarbejde med den øvrige AMA flade, hvorfor der også forekommer medicinske patienter i afsnittet. Foruden et tæt samarbejde med AMA arbejder vi meget tæt med de abdominal kirurgiske sengeafsnit, der varetager det videre forløb for de kirurgiske patienter.
Patienterne forbliver indlagt i AMA-A i ca. 2-3 døgn, imens der lægges en behandlingsplan for patienten inden eventuel udskrivelse eller overflyttelse til et sengeafsnit. Sygeplejen tager udgangspunkt i observation og pleje til den akutte kirurgiske patient samt evt. klargørelse til den præ- og postoperative patient.
Afsnittet har et højt patientflow, hvilket bevirker en alsidig og spændende hverdag, hvor ingen dage er ens.  

Hvem er vi?
Vores personalegruppe består af både sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, som har et tæt samarbejde. Der er desuden en gruppe af sygeplejersker, der indgår i rotation fra de abdominal kirurgiske sengeafsnit, hvilket giver en god dynamik ift. faglighed og kompetence.
På afdelingen har vi meget fokus på undervisning i forskellige sygdomme og behandlinger, idet vi vægter udvikling af et højt fagligt miljø præget af sygeplejefaglige kundskaber og professionalisme.
Her er godt humør og stor åbenhed, og vores personalegruppe er en personalegruppe, der kan lide det sociale samvær.
Vi er en afdeling, der både modtager sygeplejerskestuderende og social - og sundhedsassistentelever, og vi forventer, at alle tager del i deres uddannelse, så vi får dygtige og kompetente kollegaer fremadrettet.
Vi søger efter dig, der har lyst og mod på at være med til at viderevikling vores hverdag.

Hvad kan vi tilbyde:
 • En spændende afdeling i rivende udvikling
 • Engagerede og fagligt dygtige kollegaer, som vægter sammenhængende og individuelle patientforløb af høj kvalitet
 • En arbejdsplads der har fokus på trivsel og faglig udvikling
 • En mulighed for at sætte sit eget præg på den sygeplejefaglige udvikling
 • ”Godt fra start” til nyuddannede sygeplejersker
 • En arbejdsplads hvor der er plads til forskellighed, og hvor kollegial sparring er en selvfølge
 • En arbejdsplads med masser af godt humør, humor og velvillighed til at hjælpe hinanden
 • Mulighed for ”Akut uddannelsen” og kompetenceudvikling indenfor specialet og egen interesse
 
Vi søger en kollega, der:
 • Har lyst til at arbejde med den akutte sygepleje, og finder sig tilpas med en uforudsigelig hverdag
 • ønsker at være med til at skabe det gode patientforløb
 • værner om et godt fagligt arbejdsmiljø, og som formår at samarbejde bredt
 • Har lyst til at arbejde med sygepleje til patienter med abdominal kirurgiske problemstillinger.
 • Har lyst til at opretholde samt udvikle sine kompetencer og fagligt engagere sig i afdelingen
 • Kan arbejde selvstændigt samtidig med et tæt kollegialt samarbejde

Opstarten og din videre vej hos os 
Du får en grundig oplæring og introduktion til specialet og til dine opgaver, tilpasset din baggrund.
Du vil få tildelt en ”mentor”, og vil være ekstra den første måned, så du kan få en rolig introduktion til hverdagen og specialet. Herefter vil opstartsperioden blive individuel.
Vi er en åben og udviklingsorienteret personalegruppe med et godt mono- og tværfagligt samarbejde. Vi vægter kompetenceudvikling højt, og vores arbejdsmiljø er præget af, at vi hjælper hinanden i hverdagen, og søger råd og vejledning hos hinanden med øje for de forskellige kompetencer, vi alle har.
Du får mulighed for indflydelse og tæt samarbejde med en ledelse, der har en løsningsorienteret tilgang baseret på gensidig tillid og dialog. Du får fortrinsvis to-holdskift med enten dag/aften eller dag/nat efter eget ønske.

Praktisk
Opstart: d. 1 februar 2024 eller efter aftale
Ansættelsessamtaler: løbende
Arbejdstid: Vi tilbyder fuldtid. Hvis andet timeantal ønskes, er dette også muligt. Stillingen er på 37 timer/uge med skiftende vagter. Der tilstræbes at arbejde hver 3. weekend i 8 timers vagt. Du har stor medindflydelse på vagtplanen, således din vagtplan kan tilpasses dine behov og ønsker.


Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Ledende Oversygeplejerske Rikke Firring Thomsen på tlf. 97656151 eller mail rifa@rn.dk eller Afsnitskoordinator Natascha Mathiesen på tlf. 97656152

Om din ansættelse
På Aalborg Universitetshospital har vi besluttet, at vores sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter fremadrettet ansættes på afdelingsniveau frem for afsnitsniveau. Formålet med denne ændring handler om:
 
 • At skabe en attraktiv og fremtidssikret arbejdsplads, hvor du kan udvikle dig fagligt både i dybden og i bredden.
 • At skabe sammenhæng i patientforløbene inden for specialerne.
 • At styrke din faglighed og dine sygeplejefaglige kompetencer inden for det samlede speciale.
 • At give dig mulighed for fleksibilitet i arbejdsforholdene.

Dit primære ansættelsessted er AMA-A, men du kan forvente ud fra en faglig begrundelse, eventuelt, også at skulle gøre tjeneste ved andre afsnit under ATC. Det drejer sig for nuværende om følgende afsnit: AMA.

Indtil videre vil du være ansat i skiftende tjeneste. Arbejdstidens placering kan ændres med 4 ugers varsel, jævnfør det overenskomstmæssige varsel for ændring af vagtplaner. Nærmere information følger til ansættelsessamtalen.

 

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt