Sygeplejerske med passion for "det grå guld"

Er du til nye udfordringer hver dag?, så er en stilling som sygeplejerske på Geriatrisk Afdeling lige noget for dig.

For os er det geriatriske speciale noget helt særligt. I plejen og behandlingen af den geriatriske patient arbejder vi altid med de medicinske, psykiske og sociale aspekter. Den ældre geriatriske patient har ofte mange forskellige diagnoser og det stiller store krav til vores faglighed og tværfaglige samarbejde. Vi tilstræber primærpleje eller tildelt patientpleje i hverdagen.

Tværfagligt samarbejde er en kerneværdi for os. Vi samarbejder dagligt bredt i et fælles klinisk team bestående af både læger, sygeplejersker, terapeuter og kommune for at komme hele vejen rundt om patientens situation.

Nogle af dine kommende kollegaer siger sådan her om at arbejde på Geriatrisk Afdeling:
 • ”…kan få lov at bruge og udvikle mine kompetencer”
 •  ”…mine kompetencer sættes i spil – jeg kan mærke det er lige netop derfor jeg er blevet uddannet”
 •  ”… Der er plads til nye ideer”
 • ”…en dedikeret og omgængelig personalegruppe”

Om os
Geriatrisk Afdeling består af et mindre selvvisiterende sengeafsnit med 10 senge – 12 senge fra 1.1.24. Aktuelt er fire af patienterne er umiddelbart før indlæggelse på geriatrisk afsnit opereret for collum femoris fraktur. Herforuden har vi et ambulatorium, hvor fokusområderne er alderens indflydelse på symptomer og sygdom, demens, medicinsanering og faldudredning. Vi arbejder også med funktioner på tværs på af hospitalet – bl.a. i AMA - og ude i kommunerne. Her er vi åbne for nye arbejdsgange og idéer.

Geriatrisk sengeafsnit er placeret sammen med Ortopædkirurgisk Sengeafsnit O1, hvor vi deler personalefaciliteter, og har et godt og udviklende samarbejde omkring fælles patienter. Hos os kommer du til at arbejde med både kirurgiske og medicinske problemstillinger og du får mulighed for fordybelse og udvikling.

Vi søger efter dig, der
 • vil involvere sig i en lille afdeling på tværs af sengeafsnit, ambulatorie og på sigt, som en del af et udekørende team
 • har lyst til at være med til at præge fremtidens geriatri på Aalborg Universitetshospital frem mod NAU
 • kan se potentialet i vores ældre borgere og har lyst til at give dem de bedste forudsætninger for stabilitet og livskvalitet
 • vil være med til at optimere og forbedre patientforløbene både internt på hospitalet, men også i forhold til primærsektoren
 • tager ansvar, er nysgerrig og bidrager til det gode arbejdsmiljø

Vi tilbyder dig
 • dedikerede, tværfaglige kollegaer der ser mulighederne for at gøre en forskel for vores ældre borgere og give dem tryghed, stabilitet og behandling af højeste faglige kvalitet
 • et speciale, som er i udvikling, hvor der er højt til loftet og åbenhed over for at afprøve nye ideer
 • stabile rammer ift. ledelse og undervisning/udvikling – herunder fast simulationstræning i afsnittet i samarbejde med egne tværfaglige kolleger
 • et arbejdsmiljø, hvor vi passer på hinanden og ønsker det bedste for hinanden
 • medindflydelse på tilrettelæggelsen af din vagtplan. Vi arbejder i 8 timers vagter og hver 3. weekend

Når du starter hos os, får du et introforløb tilpasset dig og dine erfaringer. Du bliver tilknyttet en til to mentorer de første 8 uger og herefter vil du stadig arbejde i makkerpar/teams omkring patienterne. Det første tid vil der med mellemrum være opfølgningssamtaler med mentor og den afsnitsledende sygeplejerske for at sikre de bedste vilkår som nyansat sygeplejerske i geriatrien.

Der er fremtid i at være geriatrisk sygeplejerske. Derfor arbejder vi med løbende udvikling af dine kompetencer vha. MySkills. Det gælder både for dig, der er novice og for dig, der er ekspert. Vi ser erfaringsudveksling, videndeling og kompetenceudvikling som en integreret del af hverdagen - både til gavn for dig som sygeplejerske og for hele afdelingen.

Om din ansættelse
På Aalborg Universitetshospital har vi besluttet, at vores sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter fremadrettet ansættes på afdelingsniveau, frem for afsnitsniveau.
Formålet med denne ændring handler om:
 •  At skabe en attraktiv og fremtidssikret arbejdsplads, hvor du kan udvikle dig fagligt, både i dybden og i bredden
 •  At skabe sammenhæng i patientforløbene inden for specialerne
 •  At styrke din faglighed og dine sygeplejefaglige kompetencer inden for det samlede speciale
 •  At give dig mulighed for fleksibilitet i arbejdsforholdene.

Dit primære ansættelsessted er geriatrisk sengeafsnit, men du kan forvente eventuelt at skulle arbejde ved andre afsnit under Geriatrisk Afdeling. Det drejer sig om følgende afsnit: Geriatrisk Ambulatorium. Dette sker altid ud fra en faglig begrundelse og med et varsel på minimum 4 uger.

Du kan læse mere om os her Geriatrisk Afdeling, Geriatrisk Afdeling. afsnit og ambulatorie.

Praktisk
Vi afholder samtaler løbende, og der er opstart i jobbet den 1. marts 2024 eller snarest derefter, efter aftale.
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og DSR.
Arbejdstid: Stillingen er på 37 timer pr uge med blandede vagter.

Vil du vide mere?
Så er du meget velkommen til at kigge forbi til en uformel snak eller kontakte afsnitsledende sygeplejerske Rikke Søby Laursen på tlf. 9766 2361/2162 6223 eller via mail: rsl@rn.dk

Vi ser frem til at modtage din ansøgning online.

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt