Uklassificeret reservelæge til Akutafdelingen - prøv kræfter med det akutte

Uklassificeret reservelæge i Akutafdelingen i tidsbegrænset ansættelse

Søg en stilling hos os – vi sætter pris på god uddannelse!

Vi garanterer
  • en varieret hverdag
  • du får set patienter med sygdomsproblematikker udgående fra samtlige organsystemer
  • du får udvidet dine lægelige kompetencer og prøvet kræfter med den uafklarede patient i Akutafdelingen, udredning og akutbehandling. Du lærer at prioritere og at henvise patienten til det mest egnet forløb, om det nu er indlæggelse eller ambulant behandling
Hvad kan du forvente?
Vi tilbyder en unik chance for at bygge bro imellem dine erfaringer fra det akutte område i basisuddannelsen til din videre karriere. Vi tilbyder dig et arbejde, der vil give dig kendskab til og erfaring med den akutte del af næsten alle intern medicinske specialer, organkirurgi og en stor gruppe af patienter med sygdom fra alle andre kapitler i lægehåndbogen. Det vil ruste dig til at kunne træffe et velovervejet specialevalg og være et godt afsæt til fremtidige specialespecifikke stillinger. Uanset om fremtiden for dig er et akutmedicinsk, medicinsk, kirurgisk eller paraklinisk speciale, vil en stilling hos os give ekstra plus ved kommende ansættelsessamtaler.

Der er morgenundervisning alle ugens hverdage og supervisionsmulighederne er lige ved hånden, da der i alle afsnit dagligt er mindst en speciallæge til stede. Akutafdelingen har fået flest nomineringer til ”årets underviser” på Regionshospitalet, og ”årets underviser” er ansat på Akutafdelingen.


Hvorfor skal du søge en uklassificeret stilling i Akutafdelingen:
  • Du introduceres lige så stille til opgaver som forvagt i Akutmodtagelsen. Her kan du prøve kræfter med de akutte patienter, nogle mere akutte end andre og finde den bedste vej i sundhedssystemet for den enkelte patient. Du lærer rigtig meget om de enkelte sygdomme, håndtering af skiftende arbejdspres, kollegialt samspil og ikke mindst om de mange muligheder for at få den rette behandling, der faktisk findes for vores patienter i Region Nordjylland. Hvis du har interesse og færdigheder til det, så kan du lige så stille få andel i en mere superviserende funktion efter nogle måneder og således snuse til en funktion på mere en forvagtsnivauet.
  • Når du har fundet ud af, hvor skønt det er i Nordjylland, så vil du formentlig gerne blive heroppe også så kan vi sikkert finde en introduktionsstilling til dig.
Hvad vil funktionen gå ud på?
Hverdagen vil typisk starte efter morgenundervisningen med gennemgang af de patienter, der forblev i afdelingen efter den første vurdering, man kunne også kalde det gennemgang eller revurdering af behandlingsplanen. Herefter vil du deltage i modtagelse og behandling af vores patienter. Derudover forventes du efter en introduktionsperiode at deltage i de akutte kald.

Vi stræber efter at fordele arbejde efter kompetencer og læringsmål. Og det vil for dit velkommen betyde, at du skal lære og udvikle dig i at modtage de mere syge patienter (”rød” og ”orange”) og i at supervisere og støtte dine mindre erfarne kollegaer.

Hvornår?
Stillingerne er ledige til besættelse i foråret 2024. Om det er fra 1. marts, 1. april, 1. maj eller et skævt tidspunkt aftales under ansættelsesprocessen. Ansættelse sker som udgangspunkt på fuld tid (det er vores ønske, men måske kunne du tænke dig noget andet, måske i forbindelse med forskning?) og stillingerne er befristet til 12 måneder. Er du interesseret i en stilling kun i seks eller syv måneder, så er det også en mulighed.

Ansættelsessamtaler aftales løbende.

Kom og hør nærmere
Har ovenstående fanget din interesse så tøv ikke med at kontakte en af os - vi står gerne til rådighed for spørgsmål eller eventuelt besøg. Kontakt gerne cheflæge Marc Ludwig på tlf. 97 64 21 62, mail marc.ludwig@rn.dk eller ledende overlæge Maika Shakar på tlf. 97 64 28 57, mail m.stoel@rn.dk.

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt