Vækstforum Nordjylland

Vækstforum var et forum for regional erhvervsudvikling, som fungerede fra 2007 til 2018. Her samarbejdede erhvervsliv, viden- og uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter og offentlige myndigheder om øget vækst i Nordjylland.

Som en konsekvens af en national reform af erhvervsfremmeområdet nedlægges landets 6 regionale vækstfora per 1. januar 2019. Fremadrettet bliver arbejdet med erhvervsudvikling forankret hos staten i Erhvervsstyrelsen.Som en konsekvens af en national reform af erhvervsfremmeområdet nedlægges landets 6 regionale vækstfora per 1. januar 2019. Fremadrettet bliver arbejdet med erhvervsudvikling og investering af midler fra bl.a. EU’s Strukturfonde i Nordjylland i stedet forankret hos staten i Erhvervsstyrelsen samt operationelt hos Erhvervshus Nordjylland.

Der henvises til Erhvervsstyrelsen på www.erhvervsstyrelsen.dk
Der henvises til Erhvervshus Nordjylland på www.ehnj.dk

Strategiske investeringer

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi (REVUS) har fungeret som Regionsrådet og Vækstforums fælles strategi for fremtidens Nordjylland. Strategien lægger den kurs, som man vil følge mod målet om at skabe et stærkt Nordjylland præget af udvikling og vækst. Strategien har stor betydning for områder lige fra uddannelse og kultur til kollekt trafik, miljø og ikke mindst erhvervsudvikling.

Igangsatte initiativer

Siden 2007 har Vækstforum med sine investeringer igangsat og medfinansieret en lang række initiativer, der skaber vækst og balance i Nordjylland. Læs mere om initiativerne og få inspiration og idéer til hvordan du kan bidrage til regionens udvikling.

Kontakt

Sekretariat for Regional Udvikling
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Øst
Mail: region@rn.dk
Tlf.: 97 64 82 70

Vækstforum Nordjylland styrkede den regionale erhvervsudvikling og vækst via midler fra EU's strukturfonde. Læs mere hos Erhvervsstyrelsen.