Jordforurening

Regionens opgaver

Det er Regionens opgave at forebygge og forhindre skadelige virkninger fra jordforureninger og relaterede grundvandsforureninger. Derfor kortlægger Regionen i samarbejde med kommunerne de arealer, som man enten forventer eller ved er forurenede.

Der er mange forurenede eller muligt forurenede grunde, hvorfor det er nødvendigt at prioritere, sådan at de mest miljø- eller sundhedsskadelige problemer løses først. Kortlægningen danner også grundlag for dette. Regionens opgaver omfatter:  

Information og rådgivning

Er du ejer eller bruger af en grund, som er kortlagt pga. jordforurening, har du pligter, som skal sikre, at forureningen skader mindst muligt. Men du har også rettigheder og forskellige muligheder for at få rådgivning eller støtte. Det kan du læse mere om herunder.

Har du behov for mere information, kan du kontakte Region Nordjylland, Jordforureningsgruppen, via e-mail region@rn.dk eller på tlf. 97 64 82 76.

Kontakt

Kontoret for Jordforurening
Morten Mønnike-Hald
Mail: mom@rn.dk
Tlf: 9764 8276
Mobil 2130 4282

 

Vi er certificeret efter ISO 9001.

Region Nordjyllands arbejde med jordforurening er ISO-certificeret.

Pjece om jordforurening

Læs pjecen om regionernes opgave på jordforureningsområdet.