Vækstforum Nordjylland

Vækstforum er et forum for regional erhvervsudvikling hvor erhvervsliv, viden- og uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter og offentlige myndigheder samarbejder om øget vækst i Nordjylland.Vækstforum ønsker at skabe vækst og balance i hele Nordjylland. Det skal realiseres ved en målrettet strategisk indsats for regional erhvervsudvikling og investeringer i konkrete initiativer, som kan medvirke til at styrke væksten, øge innovationen og skabe flere arbejdspladser i Nordjylland.

Strategiske investeringer

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi (REVUS) er Regionsrådet og Vækstforums fælles strategi for fremtidens Nordjylland. Strategien lægger den kurs, som man vil følge mod målet om at skabe et stærkt Nordjylland præget af udvikling og vækst. Strategien har stor betydning for områder lige fra uddannelse og kultur til kollekt trafik, miljø og ikke mindst erhvervsudvikling.

Igangsatte initiativer

Siden 2007 har Vækstforum med sine investeringer igangsat og medfinansieret en lang række initiativer, der skaber vækst og balance i Nordjylland. Læs mere om initiativerne og få inspiration og idéer til hvordan du kan bidrage til regionens udvikling.

Vil du være med til at styrke væksten i Nordjylland?

Kontakt os hvis din virksomhed eller organisation har en god idé, som kan styrke det nordjyske erhvervsliv.

Vi kan vejlede omkring investeringer, som kan være med til at realisere initiativet til gavn for Nordjylland.

Sekretariatet for Vækstforum
Mail: vaekstforum@rn.dk
Tlf.: 97 64 82 70

Kontakt:
Pia Rosenquist Kruse, tlf. 23 37 15 60
- Iværksætteri og jobskabelse

Andy Emil Jensen, tlf. 29 41 08 43
- Iværksætteri og jobskabelse 

Lone Johansen, tlf. 25 30 75 47
- Flere vækstvirksomheder

Næste ansøgningsfrist:
4. april 2018 kl. 12.00

Ansøgning om EU-midler:
EU-midler til initiativer skal søges i tematiske runder.

Ansøgning om regionale midler:
Regionale midler til initiativer kan søges løbende.

Vækstforum investerer i initiativer, der medvirker til at skabe vækst i Nordjylland. Se vejledning, frister og ansøgningsskema her, hvis du vil søge udviklingsmidler.

Vækstforum investerer i målrettede rammeprogrammer, som nordjyske virksomheder kan deltage i for at styrke deres udvikling og vækst. Læs mere om programmerne her.

Læs seneste nyt fra Vækstforum samt om erhvervsudviklingen i Nordjylland.

Tilmeld dig nyhedsbrevet VækstNyt og modtag seneste nyt på e-mail. 

Nordjyske iværksætterhistorier: Brian Gordon, ECODEL

Hør den spændende historie om Brian Gordon, som sprang ud som iværksætter med hjælp fra Vækstforum Nordjylland og EU's Socialfond. Vi kan også hjælpe med at gøre din iværksætterdrøm til virkelighed. Læs mere på www.regionalt.dk/iværksætter

Se datoer, dagsordener og referater fra møder i Vækstforum.

Find Vækstforums logo samt info om design, presse og formidling af initiativer, som har modtaget investering fra Vækstforum.

Vækstforum Nordjylland styrker den regionale erhvervsudvikling og vækst via midler fra EU's strukturfonde.